35.079.79 Kütük nolu Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (Kent-Lab) 1. Olağan Genel Kurulu 15.04.2021 tarihinde saat 10.00'da aşağıdaki adreste çoğunluklu olarak toplanacaktır.

İçişleri Bakanlığı'nın ilgili Genelgesi uyarınca kişi başına 8 metrekare alan bırakma kuralına uygun olarak en fazla 15 kişinin katılımı ile  1. Olağan Genel Kurul toplanacaktır. Toplantı Salonu 300 metrekarenin üzerindedir.

Saygılarımızla.

Gökçen Karaduman
Başkan

 

Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (Kent-Lab)
1. Olağan Genel Kurul Toplantısı 

15.04.2021
Saat 10.00
Çiğli Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
Ataşehir Mah. 8001/1 Sokak No:1 Çİğli-İZMİR

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!