Kent-Lab | Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği
Adres:
Bornova Belediyesi AKM Sivil Toplum Merkezi Bornova-IZMIR

info@kentlab.org
Türkiye
e-Posta Gönder
(isteğe bağlı)
Ek Bilgi:

Telegram grubumuza katilmak icin

https://t.me/kentlab

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!