Çiğli Belediyesi tarafından, iklim değişikliğinin ekonomik, ekolojik ve sosyal sonuçlarına karşı yerel anlamda sürdürülebilir stratejiler geliştirmek amacıyla  “Çiğli İklim Eylem Planı” çalışmalarına başlandığı duyuruldu. 

“Çiğli İklim Eylem Planı”çalışmalarında Kent-Lab Derneği paydaş olarak yerini aldı. Bu çerçevede düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantıları'nda Kent-Lab üyesi Dr. Pınar Pamukçu Albers “Enerji Sektöründe Seragazı Salımları” başlıklı bir sunum yaptı.

Çiğli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, iklim değişikliğiyle uyum ve seragazı envanteri oluşturma çalışmaları kapsamında kısa süre önce İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün faaliyete geçirildiği duyuruldu. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün öncülüğünde ilk iş olarak Çiğli İklim Eylem Yönlendirme Kurulu’nun oluşturulduğu ve meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin de yer alacağı kurulun Belediye dışındaki ilk paydaşı Kent Lab Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği olduğu bildirildi.

Yuvarlak Masada Gündem: “Yenilenebilir Enerji”
Başkan Utku Gümrükçü’nün açılış konuşmasını yaptığı ilk yuvarlak masa toplantısının “Yenilenebilir Enerji” başlığıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildiği belirtilirken toplantıda CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın parti projeleriyle ilgili bilgilendirmede bulunduğu dile getirildi. Dr. Filiz Yaşar Mahlıçlı “SECAP ve Yenilenebilir Enerji”, Dr. Öğr. Üyesi Mete Çubukçu “Seragazı Azaltım Hedeflerinde Yenilenebilir Enerji Projelerinin Katkıları”, Mühendis Cem Karadağ ise “Çiğli GES Projeleri” konularında sunum yaptığı belirtildi.

 

İkinci Buluşma Bugün 28 Nisan’da Saat:14.00’da
İklim Eylem Planı çalışmalarının ikinci yuvarlak masa toplantısının bugün online olarak düzenleneceği duyuruldu. Toplantıda, Kent-Lab Derneği’nden Dr. Pınar Pamukçu Albers “Enerji Sektöründe Seragazı Salımları”, Tepebaşı Belediyesi Avrupa Birliği Proje Yöneticisi Murat Aksu “Remourban Akıllı Kent Projesi, Enerji-Ulaşım-Bilişim Uygulamaları”, İstanbul Politikalar Merkezi’nden Proje Danışmanı Dursun Baş “Kentler için İklim Eylemine Geçmenin Baş Faydaları” konularında sunum yapacağı bildirildi.

 

Başkan Gümrükçü: “İklim değişikliği çalışmalarında öncü olacağız”
İklim değişikliği ile ilgili çalışmalarda öncü olmaya devam edeceklerini ifade ettiği belirtilen Başkan Gümrükçü’nün açıklamada şu sözlerine yer verildi: “Düşük karbon uygulamaları geliştirerek kentsel geleceğimizi güvence altına alacağız. Ayrıca İklim Değişikliği Müdürlüğü’müzün düşük karbon uyumluluk çalışmalarıyla diğer ilçe belediyelerine öncülük etmek istiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarına başladığımız Çiğli İklim Eylem Planı için öncelikle ilçemizdeki seragazı salımlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmayı ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak üzere stratejiler geliştirmeyi planlıyoruz.”

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!