Kent-Lab | Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği, yerel yönetimler ve şehircilik alanında çalışan akademisyen, yerel yönetim çalışanı ve uzmanlardan oluşan bir grup hak savunucusu tarafından 2020 yılında kurulmuştur.

Derneğin amacı, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmaktır.

Kent-Lab, yerel yönetimler alanında yaratıcı çözümlerin ve güçlü işbirliklerinin oluşması için platformları geliştirmeyi hedefler.

Kent-Lab, kentlerin yaşam kalitesinin gelişmesi ve ortak olanın inşası için yenilikçi çözümler üzerine çalışır.

Kent-Lab, kamu yönetimi, sivil toplum ve uzmanlar arasında ortaklıkların gelişmesi için köprüler kurar.

Bu kapsamda derneğimiz;

 • Kamu-Sivil Toplum İşbirliği
 • Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Eylem Planları gibi araçların geliştirilmesi
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yerelleştirilmesi
 • Yerel İklim Politikaları ve Stratejileri (Farkındalık, Sera Gazı Envanteri, Azaltım ve Uyum Planları)
 • Doğa Tabanlı Kentsel Çözümler
 • İnsan Hakları Kentleri
 • Kültürel Miras ve Yönetimi
 • İyi Yönetişim ve Katılım
 • Kentsel Planlama ve Tasarım
 • Bölgesel Planlama ve Kalkınma
 • Kentsel Dönüşüm ve Konut Politikaları
 • Akıllı Kentler
 • Yeşil Dönüşüm
 • Yeşil Enerji
 • Enerji Verimliliği
 • Atık Yönetimi - Geri Dönüşüm
 • Ölçme/Değerlendirme
 • Veri Yönetimi
 • Yerel Yönetimlerde İletişim Stratejileri
 • Kültür Politikaları ve Planlama

konularında çalışmalar yapmaktadır.

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!