Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (KENT-LAB)

1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Sayın Üyemiz, 

Daha önce 15 Nisan 2021 tarihinde yapılaması planlanan ancak salgın önlemleri genelgesi nedeniyle ertelenen 1. Olağan Genel Kurulumuz, yeni genelge ile 15 Haziran 2021 tarihi sonrası yapılmasında bir sakınca kalmaması nedeniyle aşağıda çağrıda belirtilen gün ve saatte toplanacaktır.

Derneğimiz 1. Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mayıs 2021  Cuma günü, saat 10:30’da Çiğli Belediyesi Akvaryum Tesisleri Ataşehir Mahallesi, 8229/1 Sokak No: 58 Çiğli-İZMİR adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı aynı yerde ve saatte olmak üzere 11 Haziran 2021  Cuma günü yapılacaktır. Üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.

Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM MADDELERİ

  1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
  2. Divanın oluşturulması,
  3. 2020-2021 dönemine ait faaliyet raporunun okunması ve ibrası,
  4. 2020-2021 dönemine ait Gelir Gider  raporunun okunması ve ibrası
  5. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarını seçilmesi,
  6. Yeni dönemde alınması gereken hususların görüşülmesi,
  7. Dilek, temenniler ve kapanış

 

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!