Genel Kurulumuz 25/06/2021 tarihinde saat 10:00’de Çiğli Belediyesi Akvaryum Tesisleri Ataşehir Mahallesi, 8229/1 Sokak No: 58 Çiğli-İZMİR adresinde toplanmış ve hazirun listesinde toplantıya katılan üyelerin imzaları sayılmak suretiyla çoğunluğun sağlandığı anlaşılmış ve toplantıya başlanılmıştır.

Toplantı gündemi gereği, Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunun yapılmasının ardından Genel Kurul üyelerimizin de katılımıyla İstiklal Marşımız okunmuştur. Gündemin ikinci maddesi gereği, S. Gökçen Karaduman ve arkadaşlarının verdiği sözlü önerge oylanarak, Divan Başkanlığına E. Serdar Karaduman, Divan Başkan Yardımcılığına Cansu Aktaş ve ve Katip Üyeliğe de Hülya Özkeklik oy birliği ile seçilmişlerdir.

Divan başkanının Genel Kurula teşekkür ve başarılar dilemesinin ardından, gündemin 3. Maddesine geçilmiş faaliyet raporu Dernek Başkanı S. Gökçen Karaduman tarafından okunmuş ve oya sunulmuştur. Faaliyet raporu oybirliği ile kabul ve ibra edilmiştir.

Gündemin 4. Maddesi gereği, gider ve geliri Genel Kurula sunmuş, 03.01.2020-31.12.2020; 01.01.2021-25.06.2021 arası hesapları oybirliği ile kabul edilmek suretiyle ibraya sunulmuş ve oybirliği ile ibra olmuştur.

Gündemin 5. Maddesi Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimine geçilmiştir. Divan Başkanı adayları sormuş ve değerlendirme için Genel Kurula on dakika ara verilmiştir.

Verilen ara sonunda, tek liste olarak,

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler:

 1. Gökçen Karaduman
 2. Betül Duman
 3. Serdar Karaduman
 4. Serhad Savaş
 5. Özgür Melen

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

 1. İkbal Polat
 2. Mehmet Bavunoğlu
 3. Murat Çevik
 4. Volkan Altınok
 5. Semiha Demirbaş Çağlayan

Denetim Kurulu Asil Üyeleri:

 1. İlyas Aydınalp
 2. Evren Barış Yavuz
 3. Melek Gözde Hoşafcı

Denetim Kurulu Yedek Üyeler:

 1. Zuhal Güler
 2. Ömür Çağdaş Ersoy
 3. Fadime Karslı Yağmur

Oybirliği ile seçilmişlerdir.

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!