Dernek Yönetim Kurulu'ndan İkbal Polat'ın yürütücülüğünde hazırlanan

  • "İklimin Kentleşmesi ve Yerel İklim Eylem Planları" ve
  • "10 Adımda İklim Eylem ve Uyum Planı Nasıl Hazırlanır?"

başlıklı yazılarımız EKOIQ Dergisinin, Eylül-Ekim sayısında yerel yönetimlerde sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunu ele alan sayısında yayınlandı.

Yazımızda grafik çalışması yer alan Yasemin Sayıbaş Akyüz'e ayrıca teşekkür ediyoruz.

Derginin PDF formatına ulaşmak için tıklayınız. (Sayfa 35-37)

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!