Avcılar ve Çiğli Belediye sınırlarında yer alan kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve mülteci alanların da yerel yönetimlerin insan hakları kenti göstergeleri üretmek ve raporlamak konusunda kapasitesini arttırmak ve iletişim stratejisini geliştirmeyi amaçlayan Projenin açılış toplantısı yapıldı.

Toplantıda proje takvimi üzerinde görüşülerek, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde yapılacak bir etkinlikle proje sonuçlarının kamuoyuna açıklanması hedeflendi.

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!