Doğa Tabanlı Çözümler: İmrahor Vadisi Proje Kapanış Toplantısı 8 Ocak 2022 (Cumartesi)  tarihinde hibrit olarak gerçekleştirildi. Toplantı saat 12:30-17:00 saatleri arasında Ankara Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Salona gelerek yüzyüze 25 kişi, çevrimiçi ortamda ise 27 kişi katıldı. 

Toplantının açılışı Kent-Lab Yönetim Kurulu Üyesi E. Serdar Karaduman, AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, UNDP Gef SGP Ulusal Koordinatörü, Gökmen Argun ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ertuğrul Candaş tarafından gerçekleştirilen kısa konuşmalarla yapıldı.

Toplantının davetli bildirilerinin sunulmasından önce Kent-Lab Yönetim Kurulu Üyesi Gökçen Kunter Gef SGP tarafından desteklenen Toplantı Projesini tanıtan bir sunum yaptı.

 Anahtar Konuşmacı olarak çevrimiçi ortamda toplantıya katılan  Le:Notre Enstitüsü Başkanı Atilla Toth Doğa Tabanlı Çözümler ve Kentsel Dirençlilik İlişkisi (The Link Between Urban Resilience and Nature Based Solutions) başlıklı bildirisini sundu. İngilizce gerçekleşen sunumda katılımcılara simültane çeviri hizmeti aracılığıyla konuşmayı Türkçe olarakta dinleme imkanı sunuldu.

Bu bildiri sonrasında Kent-Lab’tan Dr. Pınar Pamukçu Albers çevrimiçi ortamda “Doğa Tabanlı Metropoliten Stratejiler: İmrahor Vadisi”  konulu bildirisini sundu.

Toplantı Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden Prof. Dr. Nilgül Karadeniz’in sunduğu  “İmrahor’da Doğa Tabanlı Çözümler” başlıklı bildirinin salondan sunumu ile devam etti.

Toplantıda son olarak Çankaya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Tuncer ve Öznur Aytekin tarafından hazırlanan “İmrahor Vadisi’nin Morfoloji ve Peyzajın Ana Hatları Son Nefes: İmrahor Vadisi” başlıklı bildiri Prof. Dr. Mehmet Tuncer tarafından çevrimiçi ortamda sunuldu.

Toplantı Projesi kapsamında önünüzdeki günlerde daha önce düzenlenen Çalıştay ve bu toplantının kayıtlarından derlenen bir kitap yayınlanması hedefleniyor.


Gökçen Kunter (Kent-Lab Yönetim Kurulu Başkanı) Sunumu


Atilla Toth (Le:Notre Enstitüsü Başkanı) Sunumu


Dr. Pınar Pamukçu Albers (Kent-Lab) Sunumu

 

 

 

 

 

 

 Prof. Dr. Nilgül Karadeniz (AÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü) Sunumu

 Prof. Dr. Mehmet Tuncer (Çankaya Üniversitesi) Sunumu

 

 

 

Toplantıdan görünümler

 

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!