22 Haziran 2023 tarihinde Dört Mevsim Derneği tarafından gerçekleştirilen Kentime Değer Projesi’nin kapanış etkinliğinde gençleri, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirmek ve gençlerin katılımını artırabilmek için farklı aktörlerin birbirini tanıyabilmesi için alan oluşturmak hedeflenmişti. Aynı zamanda temel amaç "Sivil izleme Modeli"ni tanıtmak ve Kent-Lab olarak geliştirilmesine katkı verdiğimiz Yönetimler için oluşturduğumuz "Gençlik Gösterge Seti"ni tanıtmaktı.

2021-2023 yılları arasında Sabancı Vakfı Hibe Programları desteği ile hayata geçirilen Kentime Değer Projesi, gençlerin aktif katılımı ile yenilikçi, kapsayıcı ve ihtiyaç temelli bir kent politikası oluşturulmasında aktif rol oynamalarını, gençler ve yerel yönetimlerin birlikte çalışabilme pratiği geliştirmelerini amaçladı.

Ağustos 2022 itibarıyla İzmir’de yaşayan gençlerin, kent hakkını ihlal eden sorunlara yönelik ürettiği ‘Kent ve Engellilik’, ‘Kent ve Gençlik’, ‘Kent ve Ekoloji’ konu başlıklarında 6 proje fikri küçük hibelerle desteklendi. Kente dair proje gerçekleştiren gençler, katılım, yerel yönetişim ve yerel proje üretme konularını içeren akran metodoloji ve yaygın eğitim metotlarıyla kurgulanmış hak temelli bir eğitimle güçlendirildi. Yerel Yönetimler için oluşturulan Gençlik Göstergeleri, yerel yönetimlerin gençlerle ilişkisini ölçmek için oluşturuldu.

2022 – 2023 yılı arasında ise Dört Mevsim Derneği'nin yürütücülüğünde Çiğli Belediyesi AB Ofisi, Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (Kent-Lab) ortaklığında çeşitli proje ve çalışmalar gerçekleştirildi.

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!