Yerel Yönetimler için Gençlik Göstergeleri Yayımlandı!

Yerel Yönetimler İçin Gençlik Göstergeleri, Kentime Değer II Projesi kapsamında Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (Kent-Lab) tarafından hazırlanmıştır.

Gençlik Göstergelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Dört Mevsim Derneği’nin yürütücülüğünde ve Çiğli Belediyesi AB Ofisi, Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (Kent-Lab) ortaklığında, Sabancı Vakfı Hibe Programları desteğiyle gerçekleştirilen Kentime Değer II Projesi kent yönetişiminde gençlerin aktif rol oynamalarını; gençler ve yerel yönetimlerin birlikte çalışabilme pratiği geliştirmelerini amaçlar.

NEDEN GENÇLİK GÖSTERGELERİ?

Proje kapsamında yerel yönetimlerin, gençlerle çalışma pratiklerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek bir setin hazırlanması bu iki aktör arasındaki ilişkinin derinleşmesi ihtiyacından yola çıkmıştır. Bu setin Türkiye’deki tüm yerel yönetimler için faydalı olacağına inanıyoruz. Ayrıca, bu gösterge setinde önerilen pratik önlemlerin birçoğu sivil toplum kuruluşları için de uygulanabilir önlemlerdir.

“Yerel Yönetimler İçin Gençlik Göstergeleri” çalışmasına, kent hakkı kavramının uygulama ve hayata geçirilme aşamasında yerel yönetimlerin sorumluluk ve işlevlerinin çok önemli olduğu gerçeğinden yola çıkılarak başlanmıştır.

Gençlik Gösterge Seti çalışmasında, İnsan Hakları Kenti çalışmasından ilham alınarak, yerel hizmetlere “katılım”, “erişilebilirlik” ve “güvenlik” başlıklarında gençlerin yerel yönetimlerle ilişkisini ölçmek için göstergeler oluşturulmuştur. Türkiye’nin yerel yönetim mevzuatı ile oluşturulan bu göstergeler, daha sonra Avrupa Birliği Gençlik Stratejisi ile uyumlu hale getirilmiştir.

KAPSAMI

Bu kapsamda, 85 göstergeden oluşan “Yerel Yönetimler için Gençlik Gösterge Seti”, Türkiye’deki gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim çalışanlarına, politika ve hizmetlerin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve stratejik planın izlenmesi konusunda önemli bir araç olarak geliştirilmiştir.

Gösterge seti, iki önemli bölümden oluşmaktadır:

İlk Bölüm, yereldeki gençlerin mevcut durumuna ilişkin göstergelerden (İçerik Göstergeleri/13 adet) ve Avrupa Birliği Gençlik Stratejisinin eylem odağının başlıklarında yerel yönetim hizmetlerini ele alan göstergelerden (Durumsal Göstergeler/55 adet) oluşur.

İkinci bölüm ise gençlik alanında yerel yönetimlerin politika ve stratejilerini ölçmek için oluşturulmuştur (Politika Üretme Göstergeleri/ 17 adet).

span style="font-weight: 400;">İçerik göstergeleri bölümü ile amaçlanan, kentteki gençlerin mevcut demografik yapısının ve istatistiki verilerinin çıkarılmasıdır. Gençlik nüfusunun okuyan/çalışan ve kentsel/kırsal genç nüfus oranları ile ilgili temel verilerin toplanması amaçlanmıştır.

Durumsal göstergeler ile gençlerin yerel kapasitesinin katılım, iletişim, mobilite (hareketlilik), uyum, güçlenme, hizmetlere erişilebilirlik esaslı mevcut durumunun ölçülmesi hedeflenmiştir.

 Politika göstergeleri ise yerel yönetimlerin gençlik alanındaki deneyimini, öğrenme sürecini ve politika geliştirme pratiğini ele alır.

NASIL FAYDALANABİLİRSİNİZ?

Gençlik Göstergelerini kurumunuzda ve örgütünüzde gençlik çalışmalarınızı iyileştirme ve kapasitenizi geliştirmek amacıyla kullanabilirsiniz. Gösterge setini kullanarak mevcut durumunuzu izleyebilirsiniz. İzleme sonuçlarınızı kamuya açık hale getirmeyi de gündem edinebilirsiniz. Böylece, çalışmalarınızda şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsediğinizi kamuoyu ile paylaşmış olursunuz, aynı zamanda diğer yerel yönetimleri de gösterge setini kullanmaya teşvik edebilirsiniz.

Gençlik göstergelerinin tümünü hayata geçirmek üzere kurumsal bir hedef koyabileceğiniz gibi, adım adım uygulama yaklaşımını tercih edebilir ve önlemleri teker teker uygulayabilirsiniz.

Son olarak, bu gösterge setinde yer alan tüm önlemler geliştirilebilir ve kapsamı genişletilebilir. Bu sebeple uygulama sırasında ortaya çıkan önerilerinizi, geri bildirimlerinizi ve katkılarınızı bizlerle paylaşmanızı çok isteriz.

KATKI SUNANLAR

Bu gösterge setinin hazırlanmasında yer alan değerli yerel yönetimlerin değerli çalışanlarına; sevgili gençlere ve gençlik çalışanlarına değerli katkıları ve uzmanlıkları için teşekkürlerimizi sunarız:

Bursa – Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

İstanbul – Beşiktaş Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü

İzmir – Çiğli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

İzmir – Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

İzmir – Çiğli Belediyesi Gençlik Çalışmaları Birimi

Çiğli Kent Konseyi

Nilüfer Kent Konseyi

Nilüfer Gençlik Meclisi

Dört Mevsim Yaşam Boyu Oyun ve öğrenme Derneği (Emine Kaya, Büşra Üstündağ)

Sivil Toplum Araştırmaları Derneği (Şükrü Yaylagülü)

TOY Gençlik Derneği (Ezgi Gedik)

Gençlik Göstergelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!