14 Aralık 2023'de E. Serdar Karaduman, Prof. Dr. Nilgül Karadeniz ve Doç. Dr. Zuhal Dilaver'den oluşan Proje ekibi olarak Monibostanı ziyaret ettik. Ziyarette MoniBostan kurucusu Köksal Şahin bilgilendirme yaptı. Kent-Lab olarak 17 dönüm arazi üstüne kurulan ve çocuklara-yetişkinlere dönük bir dizi ekolojik ve tarımsal faaliyeti barındıran Monibostan’la yapabileceğimiz işbirliklerini gündemimize aldık.

 

 

 

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!