http://www.dogatabanlicozumler.org Web Sayfası "Doğa Tabanlı Metropoliten Stratejiler: İmrahor Vadisi Uygulama Projesi" kapsamında sayfa, "doğa tabanlı uygulamalar" ile ilgili bilgileri ve Proje ile ilgili gelişmeleri paylaşmak için bir platform görevini üstlenmektedir. Bekleriz.

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!