Kentte İnsan Hakkı 2022
GÖSTERGELERLE Büyükşehir Belediyelerinin Performansları

Yayına buradan ulaşabilirsiniz.

KENTSEL Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneğinin (Kent-Lab) olarak Etkiniz AB Programı desteği ile gerçekleştirdiği bu çalışma, Türkiye’deki yerel yönetimlerin “İnsan Hakları Kenti” kavramını ne ölçüde benimsediklerini ve uygulamaya geçirdiklerini incelemeyi hedef almaktadır.

Türkiye’deki 30 Büyükşehir Belediyesini kapsayan bu çalışma, Türkiye’de insan hakları kenti ile ilişkili olarak daha önce geliştirilmiş göstergeleri temel alarak, bu göstergeleri gözden geçirmeyi ve açık kaynaklar üzerinden bu göstergelere ne derecede erişilebildi- ğini ölçmeyi amaçlamaktadır. Buna ek olarak çalışma sözkonusu belediyelerin insan hakları kentine ilişkin göstergeler üzerinden performanslarını ölçmeyi ve kamuoyu ile paylaşmayı, ayrıca Türkiye’de belediyeler nezdinde en önemli katılımcılık mekanizması olan kent konseylerinden temsilcilerin insan hakları kenti kavramına ilişkin bilgilerini ve deneyimlerini değerlendirmeyi hedeflemektedir. Projesi kent yönetişiminde gençlerin aktif rol oynamalarını; gençler ve yerel yönetimlerin birlikte çalışabilme pratiği geliştirmelerini amaçlar. 

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!