I. DÖNEM 25-06-2021 -

YÖNETİM KURULU

YK Üyesi : Gökçen KUNTER KARADUMAN Yedek Üye : İkbal POLAT
YK Üyesi : Doç. Dr. Betül DUMAN BAY Yedek Üye : Mehmet BAVUNOĞLU
YK Üyesi : E. Serdar KARADUMAN Yedek Üye : Murat ÇEVİK 
YK Üyesi : Serhad SAVAŞ Yedek Üye : Volkan ALTINOK 
YK Üyesi : Özgür MELEN Yedek Üye : Semiha Demirbaş Çağlayan

 

 

 

 KURULUŞ DÖNEMİ 03-11-2020 / 25-06-2021

YK Üyesi : Gökçen KUNTER KARADUMAN
YK Üyesi : Doç. Dr. Betül DUMAN BAY
YK Üyesi : Volkan ALTINOK
YK Üyesi : İkbal POLAT
YK Üyesi : Özgür MELEN


 

 

 

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!