Dernegimizin, GEF Küçük Destek Programı’na (SGP) sunduğumuz, “DOĞA TABANLI METROPOLİTEN STRATEJİLER: İMRAHOR VADİSİ” konulu toplantı projesi, SGP Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından değerlendirilerek desteklenmesi kararlaştırılmıştır.

Kent-LAB olarak aldığımız ilk destek olması ve bunun GEF-SGP ailesine katılımımıza vesile olması nedeniyle heyecan verici bir gelişme olarak sizlerle paylaşiyoruz.

Ankara Kent Konseyi'nin eş faydalanıcı olduğu toplantı projemizde, programın oluşması ile ilgili gelişmeleri ilerleyen süreçlerde sizlerle paylaşacağız.

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!