Doğa Tabanlı Metropoliten Stratejiler: İmrahor Vadisi "Bildiriler"

Yayına buradan ulaşabilirsiniz.

"Doğa Tabanlı Metropoliten Stratejiler: İmrahor Vadisi Uygulama Projesi" kapsamında sayfa, "doğa tabanlı uygulamalar" ile ilgili bilgileri ve Proje ile ilgili gelişmeleri paylaşmak için http://www.dogatabanlicozumler.org Web Sayfasına bekleriz. 

 

Bu yayın, Kent-Lab’ın proje yürütücüsü, Ankara Kent Konseyi’nin eş başvuran olduğu ve UNDP GEF SGP tarafından desteklenen ”Doğa Tabanlı Metropoliten Stratejiler: İmrahor Vadisi Örneği” toplantı projesi kapsamında 16 Ekim 2021 günü çevrimiçi gerçekleştirilen “Mevcut Durum ve Kavramsal Çerçeve Çalıştayı” ve 8 Ocak 2022 günü hibrit olarak gerçekleştirilen “Proje Kapanış Toplantısı”nda yapılan sunumlardan derlenmiştir.

Kent-Lab

Kent-Lab, kamusal alanın inşası için ortak olanın mekansallaştırılmasında, yerel yönetimler ve şehircilik disiplinlerinin kolaylaştırıcılığını sağlayarak, paydaşların kapasitelerini arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medya'da KENT-LAB!